Kara za nieutrzymanie ubezpieczenia OC w 2021 r. – jak jej uniknąć i złożyć odwołanie?

Kara za nieutrzymanie ubezpieczenia OC w 2021 r. – jak jej uniknąć i złożyć odwołanie?

4 listopada 2021 Wyłączono przez iza

Kara za brak zachowania odpowiedzialności cywilnej egzekwowana jest nawet w dniu przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju rejestrowanego pojazdu, liczby dni spędzonych bez odpowiedniego ubezpieczenia OC oraz minimalnego wynagrodzenia brutto, które w 2021 roku wyniesie 2800 zł. Najmniejsze obciążenie finansowe z powodu braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu poniosą właściciele motocykli i motorowerów, a największe ciężary poniosą właściciele samochodów ciężarowych.

Jakie będą konsekwencje braku odpowiedzialności cywilnej w 2021 roku?

Kara wynosi od 190 zł do 8400 zł w zależności od pojazdu i okresu, w którym nie istnieje prawomocna odpowiedzialność cywilna. Jeżeli posiadasz nieubezpieczony samochód lub ciężarówkę dłużej niż 14 dni, za nieutrzymanie OC, zostaniesz obciążony najwyższą karą. Kara jest taka sama bez względu na to, czy luka w historii ubezpieczenia wynosi trzy miesiące, czy jedenaście miesięcy. Może kosztować nawet 5600 zł dla kierowców samochodów osobowych, którzy nie posiadają ubezpieczenia OC, a nawet 8400 zł dla kierowców ciężarówek, którzy nie posiadają ubezpieczenia OC! Sumy te są astronomicznie duże w porównaniu ze średnią ceną zobowiązania dla użytkowników porównywarki Mubi.pl, która w maju 2021 r. wyniosła 787 zł.

Są to również kwoty wyższe niż obowiązujące rok wcześniej kary za niedopełnienie odpowiedzialności cywilnej, co ma związek ze wzrostem płacy minimalnej, która wzrośnie z 2600 zł w 2020 roku do 2800 zł w 2021 roku. w efekcie maksymalna kara za jazdę bez OC kierowców samochodów osobowych wzrosła w tym roku o 400 zł (z 5200 zł do 5600 zł), a maksymalna kara dla właścicieli ciężarówek wzrosła aż o 600 zł. od 7800 do 8400 zł). Najmniej ucierpią posiadacze motocykli i motorowerów, dla których kara za nieprzestrzeganie prawa przez ponad 14 dni została zwiększona o 60 zł (z 870 zł do 930 zł).

Konsekwencje nieprzestrzegania

Właściciele pozostałych pojazdów ujętych w tabeli podlegają najniższym cenom. Inne rodzaje pojazdów to motocykle, motorowery, przyczepy samochodowe, przyczepy kempingowe i quady, które zostały szczegółowo omówione w artykule Co należy wiedzieć przed zakupem quada? Wymagane jest ubezpieczenie quada, rejestracja i warunki jazdy.

Ekspert Mubi służy radą.

Czy można zostać ukaranym za brak ubezpieczenia OC przez okres kilku lat? Nie, grzywny są naliczane tylko za rok, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia. Jeżeli samochód osobowy nie był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od 17 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r., a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył utratę ubezpieczenia pojazdu w dniu 4 stycznia 2021 r., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył karę tylko za okres od 1 stycznia do 4 stycznia 2021 r., a nie przez 19 dni bez ubezpieczenia od 17 grudnia 2020 r. do chwili obecnej.

Czy jest kara za brak ubezpieczenia OC? Teoretycznie możesz zapłacić więcej niż raz. Wszystko zależy od ilości posiadanych pojazdów, które powinny być objęte ubezpieczeniem OC oraz daty przeglądu.

Przykład
Rozważ następujące scenariusze: posiadasz samochód osobowy, który nie był ubezpieczony od 10 stycznia do 1 lutego 2021 r. oraz motocykl, który nie był objęty odpowiednim ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przez 5 dni w styczniu 2021 r. Jeśli UFG wykryje te luki w listopadzie 2021 r. , będzie żądać zapłaty odpowiednio 5600 zł i 470 zł.

Oblicz najtańsze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla swojego samochodu.

Jak obliczana jest kara za brak ustalenia winy cywilnej?

Podstawą do ustalenia kary za niezgłoszenie powództwa z tytułu odpowiedzialności cywilnej jest minimalne wynagrodzenie brutto uzyskane w danym roku kalendarzowym. W 2021 r. wyniesie on 2800 zł. Wysokość kosztu zależy od rodzaju nieubezpieczonego samochodu, a także czasu, przez jaki historia ubezpieczenia została naruszona.

100% całkowitej opłaty karnej za nieutrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres dłuższy niż 14 dni wynosi:

W przypadku samochodu osobowego minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (5600 zł), trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów (8400 zł) oraz jednokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. po trzecie minimalne wynagrodzenie za pracę w przypadku innych pojazdów, takich jak motocykle i motorowery (930 zł).
Jeśli Twój pojazd nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w okresie od 4 do 14 dni, będziesz odpowiedzialny za połowę całkowitej kwoty kary. Jeśli przez trzy dni nie będziesz ponosił winy cywilnej, będziesz musiał zapłacić 20 procent całkowitej opłaty karnej.